Category: Referenser

FSN har i många år haft en stadigt positiv utveckling. Häng med på det senaste!

Fönsterbyte och trapphusrenovering på Brf Flyttfågeln, Umeå

Fönsterbyte och trapphusrenovering på Brf Flyttfågeln, Umeå

Vi har fått förtroendet av HSB Norr och föreningen att utföra ett fönsterbyte samt en trapphusrenovering på Brf Flyttfågeln. Vi känner oss stolta över uppdraget som kommer ge husen ett helt nytt utseende. #fönsterbyte #bostadsrättsföreningar #umeå #2018 #2019 #säkerhetsdörrar #tilläggsisolering #nyheter Period:2018-2019 Beställare:Brf Flyttfågeln Plats:Umeå

Läs mer

Byte till ljudfönster i Umeå

Byte till ljudfönster i Umeå

FSN fick i uppdrag att åtgärda ett bullerproblem genom byte till ljudfönster på Klintvägen i Umeå. Det allmännyttiga bostadsföretaget Bostadens fastighet på Klintvägen i Umeå ligger intill en högtrafikerad väg. Dessutom ligger inflygningsrutt till Universitetssjukhusets helikopterplatta över huset. Speciellt helikopterbuller är väldigt genomträngande, och Bostaden beställde därför en bulleråtgärd av FSN. Vi har lång erfarenhet […]

Läs mer

Fönsterbyte på Färjevägen, Sundsvall

Fönsterbyte på Färjevägen, Sundsvall

Fastigheterna på Färjevägen som ägs av Mitthem behövde en insats. FSN fick i uppdrag att genomföra fönsterbytet.Fönstervalet föll på sidohängda fönster av 1-lufts-typ med mittpost för att efterlikna de ursprungliga fönstrens utseende. #allmännyttiga-bostadsföretag #allmännyttiga #mitthem #2015 Kundtyp:Allmännyttiga bostadsföretag Period:2015 Beställare:Mitthem Plats:Färjevägen, Sundsvall

Läs mer

Fönsterbyte i Kvarteret Vetet, Sundsvall

Fönsterbyte i Kvarteret Vetet, Sundsvall

FSN fick i uppdrag av Mitthem att byta fönster i kvarteret Vetet, Sundsvall. Ett stort fönsterbyte omfattande ett 1000-tal enheter. Fönsterbytet var en ren underhållsåtgärd, och till toalettfönstren valdes Kipp-Dreh beslag för enkel och smidig vädring. #Allmännyttiga-bostadsföretag #Allmännyttiga #mitthem #fönsterbyte #sundsvall #2013 Kundtyp:Allmännyttiga bostadsföretag Period:2013 Beställare:Mitthem Plats:Kvarteret Vetet, Sundsvall

Läs mer

Fönsterbyte på Berga Örlogsskolor

Fönsterbyte på Berga Örlogsskolor

FSN vann LOU-upphandlingen av ett fönsterbyte omfattande 130 enheter på Berga Örlogsskolor. FSN har säkerhetsklassad personal som utför projektet. Detaljerna kring projektet är i övrigt sekretessbelagda. #offentliga-fastighetsbolag #offentliga #Berga-Örlogsskolor #Fortifikationsverket #sekretess #2016 Kundtyp:Offentliga fastighetsbolag Period:Våren 2016 Beställare:Fortifikationsverket Plats:Berga

Läs mer

Fönsterbyte i Täby – Tibble Kyrka

Fönsterbyte i Täby – Tibble Kyrka

Tibble kyrka i Täby är med sin unika form och design där mosaikglas upptar en stor del av kyrkrummets fasad ett välkänt landmärke. När förvaltaren beslutade att byta fönster föll valet av leverantör på Fönsterspecialisten Norrland, FSN. De fönster som ska bytas i detta projekt är fönstren i församlingsbyggnaden där det finns kontor och andra […]

Läs mer