Fönster till offentliga projekt

Fönster till offentliga projekt - exempelvis bullersanering vid vägar och flygplatser

Fönster till offentliga projekt

Offentliga Sverige genomför många stora projekt. Det kan handla till exempel om större infrastrukturprojekt – nya vägar, trafikplatser, flygplatser och annat som får inverkan på miljön runt omkring.

Vi har omfattande erfarenhet av mycket stora projekt där vi bistår i allt från analys av konsekvenser till att utföra fönsterbyte som exempelvis bulleråtgärd i samband med sådana stora offentliga projekt.

Vi har genomfört projekt av detta slag åt bl.a. Trafikverket och Swedavia.

Avtalsfrågor, kontakta