Fönstrets funktioner

Vad man ska tänka på innan man byter fönster

Fönster har många funktioner

Till vardags tar vi fönster för givna. Vi tittar igenom dem, men kanske inte så ofta dem. Så har det inte alltid varit. För bara några århundraden sedan var fönsterglas något som bara de mest välbärgade hade råd med. Numera finns glas överallt, och det är ett av de viktigaste materialen i vårt moderna samhälle.

När man ska byta till nya fönster kan det vara klokt att fundera en stund över de olika funktioner som glaset och fönstret har. Det underlättar i vår diskussion med varandra för att hitta den rätta lösningen för just ditt projekt.

Ljusinsläpp. Det här kanske är den mest självklara av fönstrets funktioner. Fönstret syfte är att släppa in dagsljus och göra det möjligt att se ut. Samtidigt kan fönster också göra det möjligt att se in vilket vi återkommer till i fliken ”insynsskydd” här intill.

För lägen där man behöver maximalt ljusinsläpp kan man överväga fasta (ej öppningsbara) fönster då dessa ger maximal glasyta (detta eftersom glaset då är monterat direkt i fönsterkarmen istället för i en fönsterbåge).

Fönstrets höjd påverkar hur långt in i rummet som dagsljuset faller. I vissa situationer kan fönsteröppningen göras större för att med hjälp av ett högre (och större) fönster få in mer ljus.

Empty meeting room with rounded table and light from windows

Insynsskydd. Fönsterglas finns i många varianter. Klara och helt genomskinliga, tonade och belagda med reflekterande material. Ska fönstren sitta i en byggnad som står nära en annan? Då kan det här vara en viktig diskussionspunkt.

För fönster i badrum och andra utrymmen som ska vara helt insynsskyddade finns glas som är mönstrat så att det släpper igenom ljus men inte låter någon se igenom. Det finns även andra metoder för att skapa insynsskydd, exempelvis persienner.

Venetian blinds

Värmesköld. Ljus är elektromagnetisk strålning med en frekvens som våra ögon kan se. Värme är också elektromagnetisk strålning, men med en annan frekvens. Fönster ska släppa igenom ljus, men så lite värme som möjligt. Både för att inte släppa ut husets värme, och för att inte släppa in solvärmen då detta kan upplevas besvärligt då temperaturen inomhus kan fluktuera mycket.

Precis som när det gäller andra byggnadsmaterial har varje fönster ett U-värde som återspeglar dess energiegenskaper.Energisnåla fönster som släpper ut lite värme är av denna anledning också svalare på yttersidan. Det kan i vissa lägen ge tillfällig kondens på utsidan. Detta är helt normalt och ett tecken på fönstrets goda energiegenskaper.

Tänk på att efter ett fönsterbyte bör du även justera termostater. Med nya fönster kommer energibehovet att sjunka och du kan med optimeringar av inställningar snabbt sänka energikostnaderna.

Rain

Bullerskydd. Gamla tiders fönster släppte in nästan lika mycket ljud som de släppte in ljus. Idag kan fönster konstrueras för att på ett effektivt sätt dämpa buller. I miljöer där det yttre bullret är starkt kan detta vara en mycket viktig funktion. Samtidigt kan behovet se olika ut i olika delar av samma byggnad, och därför är det viktigt att först analysera bullersituationen.

Vi erbjuder gärna våra erfarenheter av bulleråtgärder och guidar dig genom processen enkelt och smidigt.Att tänka på: spaltventiler släpper också igenom ljud. Att ha såväl mekanisk från- som tilluft är att föredra om man vill minimera ljudet som tränger in i byggnaden.

FSN_fonsteregenskaper-7

Luft och vädring. Många fönster behöver kunna öppnas, men inte alla. Fönster som sitter intill en altan- eller balkongdörr kan till exempel vara fasta utan öppningsfunktion. Men möjligheten att kunna öppna och vädra (samt putsa) effektivt är viktigt både för komfort och energiförbrukning.

Det finns flera olika typer av öppningsmekanismer som öppnar fönstret på olika sätt. Olika system passar olika bra beroende på miljö och behov i övrigt. Vi hjälper dig att hitta den rätta lösningen.

När man byter fönster kan också ventilationen behöva justeras. Detta eftersom nya fönster är tätare. Förändring i konstruktionen, exempelvis byte från gammaldags vädringsluckor bör också värderas utifrån ventilationsbehovet.

Vi har lång erfarenhet av alla varianter och ser till att du får en lösning som fungerar för just ditt projekt.

flowers sky

Vädertålighet. Fönsterkarmar och bågar tillverkas av trä. Men de kan kläs med exempelvis aluminium för att göra dem praktiskt taget underhållsfria. Det finns även lösningar för ökad motståndskraft mot invändig fukt, vilket kan vara lämpligt för de fönster som sitter i utsatta miljöer, exempelvis i våtrum.

Rain

Utseende, färg och design. Fönster är en viktig beståndsdel i varje fasads utseende. Fönstrens storlek, hur djupt de placeras i fasaden och deras design avgör hur din byggnad kommer att uppfattas.

Vid varje fönsterbyte bör även de estetiska värdena beaktas. Ibland krävs fönster som ser nästan exakt ut som de gamla (exempelvis vid byte i K-märkta hus), andra gånger kan byte till en nyare formgivning ge hela fastigheten en behövlig modernisering.

Tillsammans värderar vi de estetiska kraven i förhållande till andra faktorer som också är viktiga i ditt projekt.

FSN_fonsteregenskaper-10

Säkerhet. Säkerhet när det gäller fönster handlar om många olika aspekter. Säkerhetsglas, barnspärrar, inbrottsskydd och annat som gör att din fastighets fönster är säkra för människor i och runt byggnaden. I vissa lägen krävs även speciella brandegenskaper hos fönstren. Vi ser till att optimera dina nya fönster utifrån både lagens krav och dina egna behov.

Burglar
Ljusinsläpp

Ljusinsläpp. Det här kanske är den mest självklara av fönstrets funktioner. Fönstret syfte är att släppa in dagsljus och göra det möjligt att se ut. Samtidigt kan fönster också göra det möjligt att se in vilket vi återkommer till i fliken ”insynsskydd” här intill.

För lägen där man behöver maximalt ljusinsläpp kan man överväga fasta (ej öppningsbara) fönster då dessa ger maximal glasyta (detta eftersom glaset då är monterat direkt i fönsterkarmen istället för i en fönsterbåge).

Fönstrets höjd påverkar hur långt in i rummet som dagsljuset faller. I vissa situationer kan fönsteröppningen göras större för att med hjälp av ett högre (och större) fönster få in mer ljus.

Empty meeting room with rounded table and light from windows
Insynsskydd

Insynsskydd. Fönsterglas finns i många varianter. Klara och helt genomskinliga, tonade och belagda med reflekterande material. Ska fönstren sitta i en byggnad som står nära en annan? Då kan det här vara en viktig diskussionspunkt.

För fönster i badrum och andra utrymmen som ska vara helt insynsskyddade finns glas som är mönstrat så att det släpper igenom ljus men inte låter någon se igenom. Det finns även andra metoder för att skapa insynsskydd, exempelvis persienner.

Venetian blinds
Värmesköld

Värmesköld. Ljus är elektromagnetisk strålning med en frekvens som våra ögon kan se. Värme är också elektromagnetisk strålning, men med en annan frekvens. Fönster ska släppa igenom ljus, men så lite värme som möjligt. Både för att inte släppa ut husets värme, och för att inte släppa in solvärmen då detta kan upplevas besvärligt då temperaturen inomhus kan fluktuera mycket.

Precis som när det gäller andra byggnadsmaterial har varje fönster ett U-värde som återspeglar dess energiegenskaper.Energisnåla fönster som släpper ut lite värme är av denna anledning också svalare på yttersidan. Det kan i vissa lägen ge tillfällig kondens på utsidan. Detta är helt normalt och ett tecken på fönstrets goda energiegenskaper.

Tänk på att efter ett fönsterbyte bör du även justera termostater. Med nya fönster kommer energibehovet att sjunka och du kan med optimeringar av inställningar snabbt sänka energikostnaderna.

Rain
Bullerskydd

Bullerskydd. Gamla tiders fönster släppte in nästan lika mycket ljud som de släppte in ljus. Idag kan fönster konstrueras för att på ett effektivt sätt dämpa buller. I miljöer där det yttre bullret är starkt kan detta vara en mycket viktig funktion. Samtidigt kan behovet se olika ut i olika delar av samma byggnad, och därför är det viktigt att först analysera bullersituationen.

Vi erbjuder gärna våra erfarenheter av bulleråtgärder och guidar dig genom processen enkelt och smidigt.Att tänka på: spaltventiler släpper också igenom ljud. Att ha såväl mekanisk från- som tilluft är att föredra om man vill minimera ljudet som tränger in i byggnaden.

FSN_fonsteregenskaper-7
Luft / vädring

Luft och vädring. Många fönster behöver kunna öppnas, men inte alla. Fönster som sitter intill en altan- eller balkongdörr kan till exempel vara fasta utan öppningsfunktion. Men möjligheten att kunna öppna och vädra (samt putsa) effektivt är viktigt både för komfort och energiförbrukning.

Det finns flera olika typer av öppningsmekanismer som öppnar fönstret på olika sätt. Olika system passar olika bra beroende på miljö och behov i övrigt. Vi hjälper dig att hitta den rätta lösningen.

När man byter fönster kan också ventilationen behöva justeras. Detta eftersom nya fönster är tätare. Förändring i konstruktionen, exempelvis byte från gammaldags vädringsluckor bör också värderas utifrån ventilationsbehovet.

Vi har lång erfarenhet av alla varianter och ser till att du får en lösning som fungerar för just ditt projekt.

flowers sky
Vädertålighet

Vädertålighet. Fönsterkarmar och bågar tillverkas av trä. Men de kan kläs med exempelvis aluminium för att göra dem praktiskt taget underhållsfria. Det finns även lösningar för ökad motståndskraft mot invändig fukt, vilket kan vara lämpligt för de fönster som sitter i utsatta miljöer, exempelvis i våtrum.

Rain
Utseende

Utseende, färg och design. Fönster är en viktig beståndsdel i varje fasads utseende. Fönstrens storlek, hur djupt de placeras i fasaden och deras design avgör hur din byggnad kommer att uppfattas.

Vid varje fönsterbyte bör även de estetiska värdena beaktas. Ibland krävs fönster som ser nästan exakt ut som de gamla (exempelvis vid byte i K-märkta hus), andra gånger kan byte till en nyare formgivning ge hela fastigheten en behövlig modernisering.

Tillsammans värderar vi de estetiska kraven i förhållande till andra faktorer som också är viktiga i ditt projekt.

FSN_fonsteregenskaper-10
Säkerhet

Säkerhet. Säkerhet när det gäller fönster handlar om många olika aspekter. Säkerhetsglas, barnspärrar, inbrottsskydd och annat som gör att din fastighets fönster är säkra för människor i och runt byggnaden. I vissa lägen krävs även speciella brandegenskaper hos fönstren. Vi ser till att optimera dina nya fönster utifrån både lagens krav och dina egna behov.

Burglar