Vår historia

Tillväxt med kvalitet och nöjda kunder i fokus

FSN – ett växande företag med höga ambitioner

Vårt mål som leverantör är att vara ditt bästa val. Ingen ska kunna ge dig en bättre lösning, eller hjälpa dig att nå ett färdigt resultat på ett mer effektivt sätt. Vi är en stabil leverantör med god tillväxt och långsiktig lönsamhet. Vi har kraft att sätta bakom våra garantier, tryggt att veta för dig som väljer oss!

Vår historia började när företaget grundades i Ångermanland i slutet av 80-talet. Då arbetade vi främst med fönsterrenoveringar och glasbyten. Sådana insatser är fortfarande ibland den bästa lösningen, men ofta leder nya och högre krav på funktion, komfort och utseende till slutsatsen att fönstren behöver bytas ut. Fokus i vår verksamhet kom därför snabbt att förskjutas mot fönsterbyten, och det är idag vår huvudsakliga verksamhet.

Redan tidigt i företagets historia kom också bullersanering åt statliga myndigheter in i bilden. Vi fick därigenom många års försprång i den nischen och har byggt upp en ledande kompetens inom området. När vi ger förslag på fönsterlösningar för ljudutsatta områden har vi därför en omfattande egen kompetens att dra nytta av när vi utformar våra förslag.

Kraftig tillväxt

FSN har genom alla år haft en positiv tillväxt. När företaget fick ny ägare år 2007 inleddes en era av kraftfull tillväxt som företaget fortfarande befinner sig i. På några år flerdubblades omsättningen och i Skellefteå dit huvudkontoret hade flyttat vid ägarbytet vann företaget det lokala tillväxtpriset.

Den nya ägaren Tommy Nygren ledde verksamheten under några år, parallellt som han också ledde sin andra verksamhet Holmlunds Måleri AB. Men då företagets verksamhet och antalet affärsmöjligheter fortsatte öka valde Tommy att tillsätta en styrelse med en extern ordförande och dessutom en extern vd. Företaget gick från att vara ägarlett till att vara styrelselett. Dessutom tillsattes en projektcontroller.

Sedan dess har företagets omsättning tredubblats till idag omkring 115 Mkr. Företaget har uppvisat vinst alla år och har AAA-rating hos Dun & Bradstreet och har korats till gasellföretag av Dagens Industri 2013, 2014 och 2015.

– Vi är väldigt stolta över den utveckling företaget haft. Vi känner stor glädje över att ha nått den position vi har, där vi är många kunders förstahandsval. Bakom detta ligger faktorer som vårt servicemedvetande, och att vi är helt leverantörsoberoende. Vi väljer alltid den leverantör som bäst kan matcha behoven i varje specifikt projekt, säger vd Ulf Rosenius.

– Vi anstränger oss hårt för att bli en ännu bättre leverantör. Vårt mål är inte att vara Sveriges största fönsterleverantör, men väl den bästa. Detta förhållningssätt hoppas vi i sin tur ska leda till att ännu fler blir nyfikna på FSN.

Klarar alla uppdrag

Tillväxt kan ibland skapa flaskhalsar och svårigheter. Men FSN har utvecklat organisationen i takt med att efterfrågan ökat.

– Företagets i grunden goda ekonomi har gjort att vi haft råd att bygga upp organisationen på ett sådant sätt att vi kunnat säkra alla aspekter av vår verksamhet, även när den växt som snabbast. Vi har därför tillräckligt många projektledare och utförare för att alltid kunna leverera det man har rätt att förvänta sig av oss. Vi har också styrning och ordning på verksamhetens alla nivåer, till exempel projektekonomi. Där spelar vår controller en viktig roll.

– Tillväxten har gett oss en ökande finansiell styrka, och det finns inga projekt eller uppdrag som är för stora för oss. Samtidigt har vi behållit en organisation som gör att vi inte heller blivit för stora för de små uppdragen. Vi vill vara alla kunders främsta och bästa val, helt enkelt. Det är vårt löfte till marknaden.