Leverantörsoberoende fönsterentreprenör

Vi samarbetar med de ledande fönstertillverkarna - för din skull.

Fönsterspecialisten Norrland AB (FSN) är en helt leverantörsoberoende fönsterentreprenör. Men vad exakt betyder det för er?

  1. Vi har ingen egen fabrik som ska fyllas med produktion.
  2. Vi är fria att i varje enskilt projekt välja den leverantör som bäst uppfyller era krav och behov utifrån exempelvis:
  • Bullerskydd
  • Energiegenskaper
  • Öppningsfunktioner
  • Design och utseende
  • Leveranstid