Fönster till offentliga fastigheter

Fönster till offentliga fastigheter - skolor, sjukhus, kontor etc.

Fönster till offentliga byggnader

Det finns många olika typer av offentliga fastigheter. Från små kommunägda skolor till huvudkontor för statliga verk. Allt från kontorsbyggnader till förråds- och industrikomplex.

Vi har erfarenhet av alla tänkbara olika situationer och kan hjälpa till med fönsterbyte och nya fönster till offentliga fastigheter, oavsett hur behoven ser ut. Vårt leverantörsoberoende är alltid värdefullt, men kanske särskilt i denna typ av projekt där det ibland krävs fönster från flera olika leverantörer till ett och samma projekt för att uppnå önskvärd funktion.

Kontakta Oss