Frågor och Svar

Här får du svar på många av dina frågor

Är FSN ett stabilt företag som kommer att finnas kvar?
Vad betyder det att ni är leverantörsoberoende?
Följer ni alla lagar och regler?
Ja självklart. Vi är vana att hantera alla typer av projekt och är väl förtrogna med de regelverk som omgärdar vår verksamhet. Vi följer alltid Bygg-AMA och är vana att hantera även situationer där det ställs speciella krav, exempelvis kulturrenoveringar och specifika bullernivåer.
Kan ni hantera hela fönsterbytet?
Varför blir det kondens på utsidan av mina nya fönster?
Varför är mitt fönster trögt att stänga?
Använder ni skum när ni tätar runt fönster?
Hur lång tid tar fönsterbytet?
Hur mycket bättre är de nya fönstren?
Varför drar det runt mina nya fönster/ventiler?
Vad kostar det att byta fönster?
Kan man byta fönster på vintern?
Vad behöver jag förbereda innan?
Varför är mitt fönster trögt att stänga?
Vad är det för hinna på mina nya fönsterglas?
Vilken typ av fönster ska vi välja?
När kommer ni till just mig?
Vilka är för-/nackdelarna med Trä/Alu- resp. PVC-fönster?