Category: BRF

FSN har i många år haft en stadigt positiv utveckling. Häng med på det senaste!

Fönsterbyte och trapphusrenovering på Brf Flyttfågeln, Umeå

Fönsterbyte och trapphusrenovering på Brf Flyttfågeln, Umeå

Vi har fått förtroendet av HSB Norr och föreningen att utföra ett fönsterbyte samt en trapphusrenovering på Brf Flyttfågeln. Vi känner oss stolta över uppdraget som kommer ge husen ett helt nytt utseende. #fönsterbyte #bostadsrättsföreningar #umeå #2018 #2019 #säkerhetsdörrar #tilläggsisolering #nyheter Period:2018-2019 Beställare:Brf Flyttfågeln Plats:Umeå

Läs mer

Fönsterbyte Brf Bokkammaren, Hässelby

Fönsterbyte Brf Bokkammaren, Hässelby

Fönsterbyte i Hässelby där man valde att ta bort de gamla två-luftsfönstren och ersätta dessa mot nya en-luftsfönster med kipp-drehbeslag. #fönsterbyte #2015 #bostadsrättsföreningar Kundtyp:Bostadsrättsförening Period:2015 Beställare:Brf Bokkammaren Plats:Hässelby

Läs mer

Fönsterbyte och trapphusrenovering på Brf Flyttfågeln, Umeå

Fönsterbyte och trapphusrenovering på Brf Flyttfågeln, Umeå

Vi har fått förtroendet av HSB Norr och föreningen att utföra ett fönsterbyte samt en trapphusrenovering på Brf Flyttfågeln. Vi känner oss stolta över uppdraget som kommer ge husen ett helt nytt utseende. #fönsterbyte #bostadsrättsföreningar #umeå #2018 #2019 #säkerhetsdörrar #tilläggsisolering #nyheter Period:2018-2019 Beställare:Brf Flyttfågeln Plats:Umeå

Läs mer

Fönsterbyte på Brf Risten

Fönsterbyte på Brf Risten

Här utför föreningen en bulleråtgärd där man använder sig av bullerdämpande fönster. #nyheter #bostadsrättsföreningar #fönsterbyte #umeå Kundtyp:Bostadsrättsförening Period:2018 Beställare:Brf Risten Plats:Umeå

Läs mer

Fönsterbyte på Brf Hägern, Luleå

Fönsterbyte på Brf Hägern, Luleå

Här valde man att använda sig av en lösning där man behåller den gamla karmen och gör ett insticksmontage istället. Det är ett alternativ till ett konventionellt fönsterbyte. #2016 #fönsterbyte #bostadsrättsföreningar #luleå Kundtyp:Bostadsrättsförening Period:2016 Beställare:Brf Hägern Plats:Luleå

Läs mer

Fönsterbyte, BRF Aspgärdan, Umeå

Fönsterbyte, BRF Aspgärdan, Umeå

FSN fick i uppdrag av BRF Aspgärdan att utföra ett byte av fönster och fönsterdörrar omfattande 168 enheter. I projektet ingår även asbestsanering, då gamla eternitplattor utgjort en del av de balkongpartier som byts ut. Plattorna ersätts av det nya fasadmaterialet Cembrit, och samtidigt utförs även tilläggsisolering. #bostadsrättsföreningar #Cembrit #BRF-Aspgärdan #fönsterbyte #Umeå #2016 Kundtyp:Bostadsrättsföreningar Period:Vår […]

Läs mer

Fönsterbyte på BRF Älgen, Örnsköldsvik

Fönsterbyte på BRF Älgen, Örnsköldsvik

Bostadsrättsföreningen lät FSN installera nya bågar. WC-fönster är insticksmontage av Maximal Fönster- ALU/ALU. Som en del i entreprenaden levererade vi även nya franska balkongräcken och byggde om en lokal till lägenhet. #bostadsrättsföreningar #fönsterbyte #BRF-Älgen #örnsköldsvik #2016 Kundtyp:Bostadsrättsföreningar Period:2016

Läs mer