Category: BRF

FSN har i många år haft en stadigt positiv utveckling. Häng med på det senaste!

Kvarteret Aldebaran, Skellefteå

Kvarteret Aldebaran, Skellefteå

Till kvarteret Aldebaran med hyreslägenheter i centrala Skellefteå valde HSB kopplade fönster för att skapa bättre ljudkomfort då kvarteret ligger intill tungt trafikerade vägar. De nya fönstren är försedda med Kipp Dreh-beslag för enkel vädring, vilket därigenom ersatte vädringsluckorna i de gamla fönstren. #bostadsrättsföreningar #Kipp-Dreh #2015 Kundtyp:Bostadsrättsföreningar Period:2015 Beställare:HSB Skellefteå

Läs mer

BRF Kallkällan, Luleå

BRF Kallkällan, Luleå

Fönster med kvarvarande karm, fönsterbyte med Maximal Kompakt-metoden. Nya balkongpartier i trä/aluminium. #fönsterbyte #compactmetoden #bostadsrättsföreningar #2013 Kundtyp:Bostadsrättsföreningar Period:2013 Beställare:HSB, BRF Kallkällan Plats:Luleå

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MESOSTEN UMEÅ

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MESOSTEN UMEÅ

Beställaren Riksbyggens-Örnsköldsvikshus Nr. 5 med adress Ångermanlandsgatan 12 A-E , 14 A-B beställde nya fönster av FSN. Fönsterbytet genomfördes med compactmetoden. De nya fönstren är av aluminium , och vi har även utfört ombyggnad av utfackningsväggar, franska balkonger till fönsterpartier med tilläggsisolering. #Bostadsrättsföreningar #compactmetoden #Örnsköldsvik #fönsterbyte #2014 Kundtyp:Bostadsrättsföreningar Period:Augusti 2014 Beställare:Riksbyggen-Örnsköldsvikhus nr 5 Plats:Örnsköldsvik

Läs mer

Fönsterbyte Brf Skytten 3 i Solna

Fönsterbyte Brf Skytten 3 i Solna

På uppdrag av Sweco och Brf Skytten 3 kommer vi på FSN Nordfönster AB utföra fönsterbyte på Brf Skytten 3 i Solna mellan april-juni 2019. Kundtyp:Bostadsrättsförening Period:april-juni 2019. Beställare:Brf Skytten 3 Plats:Solna

Läs mer

Fönsterbyte Brf Porkala pågår

Fönsterbyte Brf Porkala pågår

Fönsterbytet på Brf Porkala rullar på. Totalt så ska det bytas ut fönster på 823 lägenheter. Här gäller det att logistiken fungerar. #bostadsrättsföreningar #fönsterbyte #2018 #hsb #Akalla Kundtyp:Bostadsrättsförening Period:2018-2019

Läs mer