Fönster utifrån era unika behov

Vi är leverantörsoberoende. När vi vet vad ni behöver väljer vi leverantör.

Kvarteret Aldebaran, Skellefteå

Kvarteret Aldebaran, Skellefteå

Till kvarteret Aldebaran med hyreslägenheter i centrala Skellefteå valde HSB kopplade fönster för att skapa bättre ljudkomfort då kvarteret ligger intill tungt trafikerade vägar.

De nya fönstren är försedda med Kipp Dreh-beslag för enkel vädring, vilket därigenom ersatte vädringsluckorna i de gamla fönstren. #bostadsrättsföreningar #Kipp-Dreh #2015

Kundtyp:
Bostadsrättsföreningar

Period:
2015

Beställare:
HSB Skellefteå