Fönster utifrån era unika behov

Vi är leverantörsoberoende. När vi vet vad ni behöver väljer vi leverantör.

Fönsterbyte åt det kommunala bostadsbolaget Skebo

Fönsterbyte åt det kommunala bostadsbolaget Skebo

Här utför vi ett fönsterbyte i Skellefteå åt det kommunala bostadsbolaget Skebo. Här valde man att använda sig av PVC-fönster med Kipp-drehbeslag. #fönsterbyte #2017 #allmännyttiga-bostadsföretag #skellefteå #Skebo #PVC

Kundtyp:
Kommunalt bostadsbolag

Period:
2017

Beställare:
Skebo