Category: Bostadsföretag

FSN har i många år haft en stadigt positiv utveckling. Häng med på det senaste!

Byte till ljudfönster i Umeå

Byte till ljudfönster i Umeå

FSN fick i uppdrag att åtgärda ett bullerproblem genom byte till ljudfönster på Klintvägen i Umeå. Det allmännyttiga bostadsföretaget Bostadens fastighet på Klintvägen i Umeå ligger intill en högtrafikerad väg. Dessutom ligger inflygningsrutt till Universitetssjukhusets helikopterplatta över huset. Speciellt helikopterbuller är väldigt genomträngande, och Bostaden beställde därför en bulleråtgärd av FSN. Vi har lång erfarenhet […]

Läs mer

Fönsterbyte på Färjevägen, Sundsvall

Fönsterbyte på Färjevägen, Sundsvall

Fastigheterna på Färjevägen som ägs av Mitthem behövde en insats. FSN fick i uppdrag att genomföra fönsterbytet.Fönstervalet föll på sidohängda fönster av 1-lufts-typ med mittpost för att efterlikna de ursprungliga fönstrens utseende. #allmännyttiga-bostadsföretag #allmännyttiga #mitthem #2015 Kundtyp:Allmännyttiga bostadsföretag Period:2015 Beställare:Mitthem Plats:Färjevägen, Sundsvall

Läs mer

Fönsterbyte i Kvarteret Vetet, Sundsvall

Fönsterbyte i Kvarteret Vetet, Sundsvall

FSN fick i uppdrag av Mitthem att byta fönster i kvarteret Vetet, Sundsvall. Ett stort fönsterbyte omfattande ett 1000-tal enheter. Fönsterbytet var en ren underhållsåtgärd, och till toalettfönstren valdes Kipp-Dreh beslag för enkel och smidig vädring. #Allmännyttiga-bostadsföretag #Allmännyttiga #mitthem #fönsterbyte #sundsvall #2013 Kundtyp:Allmännyttiga bostadsföretag Period:2013 Beställare:Mitthem Plats:Kvarteret Vetet, Sundsvall

Läs mer