Fönster utifrån era unika behov

Vi är leverantörsoberoende. När vi vet vad ni behöver väljer vi leverantör.

Fönsterbyte på Färjevägen, Sundsvall

Fönsterbyte på Färjevägen, Sundsvall

Fastigheterna på Färjevägen som ägs av Mitthem behövde en insats. FSN fick i uppdrag att genomföra fönsterbytet.
Fönstervalet föll på sidohängda fönster av 1-lufts-typ med mittpost för att efterlikna de ursprungliga fönstrens utseende. #allmännyttiga-bostadsföretag #allmännyttiga #mitthem #2015

Kundtyp:
Allmännyttiga bostadsföretag

Period:
2015

Beställare:
Mitthem

Plats:
Färjevägen, Sundsvall