Fönster utifrån era unika behov

Vi är leverantörsoberoende. När vi vet vad ni behöver väljer vi leverantör.

Fönsterbyte, BRF Aspgärdan, Umeå

Fönsterbyte, BRF Aspgärdan, Umeå

FSN fick i uppdrag av BRF Aspgärdan att utföra ett byte av fönster och fönsterdörrar omfattande 168 enheter. I projektet ingår även asbestsanering, då gamla eternitplattor utgjort en del av de balkongpartier som byts ut.

Plattorna ersätts av det nya fasadmaterialet Cembrit, och samtidigt utförs även tilläggsisolering. #bostadsrättsföreningar #Cembrit #BRF-Aspgärdan #fönsterbyte #Umeå #2016

Kundtyp:
Bostadsrättsföreningar

Period:
Vår / sommar 2016

Beställare:
BRF Aspgärdan

Plats:
BRF Aspgärdan, Umeå