Fönster utifrån era unika behov

Vi är leverantörsoberoende. När vi vet vad ni behöver väljer vi leverantör.

Fönsterbyte i Täby – Tibble Kyrka

Fönsterbyte i Täby – Tibble Kyrka

Tibble kyrka i Täby är med sin unika form och design där mosaikglas upptar en stor del av kyrkrummets fasad ett välkänt landmärke. När förvaltaren beslutade att byta fönster föll valet av leverantör på Fönsterspecialisten Norrland, FSN.

De fönster som ska bytas i detta projekt är fönstren i församlingsbyggnaden där det finns kontor och andra utrymmen för verksamheten. Det är 38 år sedan byggnaden invigdes och behovet av ett fönsterbyte var påtagligt. De nya fönstren är specialfönster med rostfri utsida. #offentliga-fastighetsbolag #offentliga #fönsterbyte #Tibble-Kyrka #2016

Kundtyp:
Offentliga fastighetsbolag

Period:
Våren 2016

Beställare:
Svenska kyrkan

Plats:
Täby