Category: Offentliga Projekt

FSN har i många år haft en stadigt positiv utveckling. Häng med på det senaste!

Fönsterbyte på Berga Örlogsskolor

Fönsterbyte på Berga Örlogsskolor

FSN vann LOU-upphandlingen av ett fönsterbyte omfattande 130 enheter på Berga Örlogsskolor. FSN har säkerhetsklassad personal som utför projektet. Detaljerna kring projektet är i övrigt sekretessbelagda. #offentliga-fastighetsbolag #offentliga #Berga-Örlogsskolor #Fortifikationsverket #sekretess #2016 Kundtyp:Offentliga fastighetsbolag Period:Våren 2016 Beställare:Fortifikationsverket Plats:Berga

Läs mer

Fönsterbyte i Täby – Tibble Kyrka

Fönsterbyte i Täby – Tibble Kyrka

Tibble kyrka i Täby är med sin unika form och design där mosaikglas upptar en stor del av kyrkrummets fasad ett välkänt landmärke. När förvaltaren beslutade att byta fönster föll valet av leverantör på Fönsterspecialisten Norrland, FSN. De fönster som ska bytas i detta projekt är fönstren i församlingsbyggnaden där det finns kontor och andra […]

Läs mer

Fönsterbyte ljudåtgärd kvarteret Alvaret, Sundsvall

Fönsterbyte ljudåtgärd kvarteret Alvaret, Sundsvall

SundsvallI samband med omdragningen av E4 för den nya bron över Sundsvallsbukten fick vi i uppdrag av Trafikverket att genomföra en bulleråtgärd i kvarteret Alvaret. Åtgärden omfattade byte till fönster som klarar höga ljudkrav i de två väderstreck som vetter mot E4. Fastighetsägare är Mitthem. #offentliga-fastighetsbolag #offentliga #fönsterbyte Kundtyp:Offentliga projekt Period:2014 Beställare:Trafikverket Plats:Kvarteret Alvaret, Sundsvall

Läs mer

Fönsterbyte på Bolidenskolan, Boliden

Fönsterbyte på Bolidenskolan, Boliden

FSN fick i uppdrag att utföra fönsterbyte på Bolidenskolan, Boliden, som just nu befinner sig i en renoveringsfas där även fasaden senare kommer att bytas. Valet föll på kopplade fönster med glasdelande spröjs för att efterlikna de tidigare fönstren. I entreprenaden ingick även fönsterrenovering av vissa specialfönster. Eftersom fönstren sitter i en skola används täckbrickor […]

Läs mer