Fönster utifrån era unika behov

Vi är leverantörsoberoende. När vi vet vad ni behöver väljer vi leverantör.

Fönsterbyte på Berga Örlogsskolor

Fönsterbyte på Berga Örlogsskolor

FSN vann LOU-upphandlingen av ett fönsterbyte omfattande 130 enheter på Berga Örlogsskolor. FSN har säkerhetsklassad personal som utför projektet. Detaljerna kring projektet är i övrigt sekretessbelagda. #offentliga-fastighetsbolag #offentliga #Berga-Örlogsskolor #Fortifikationsverket #sekretess #2016

Kundtyp:
Offentliga fastighetsbolag

Period:
Våren 2016

Beställare:
Fortifikationsverket

Plats:
Berga