Fönster utifrån era unika behov

Vi är leverantörsoberoende. När vi vet vad ni behöver väljer vi leverantör.

Vindelnbostäder

Vindelnbostäder

Vindelnbostäder hade tre fastigheter där fönstren behövde bytas. Valet föll på Kopplade fönster med Kipp Dreh-beslag för bra vädringsfunktion. #Offentliga-fastighetsbolag #offentliga #Vindelnbostäder #vindeln #2015

Kundtyp:
Offentliga fastighetsbolag

Period:
2015

Beställare:
Vindelnbostäder

Plats:
Vindeln