Kvarteret Idun

Skellefteå

Kvarteret Idun SkellefteåCategory: Privata fastighetsbolag

Datum: 2015

Kund: Tribo Fastigheter

Plats: Idun 5 är Skellefteås kanske mest centralt belägna fastighet, placerad i hörnet mellan torget och gågatan. Fastigheten inrymmer såväl kommersiella verksamheter som lägenheter. FSN fick i uppdrag att utföra fönsterbytet. I projektet användes kopplade sidohängda fönster.