BRF Aldebaran

Skellefteå

Kvarteret Aldebaran, Skellefteå

Till kvarteret Aldebaran med hyreslägenheter i centrala Skellefteå valde HSB kopplade fönster för att skapa bättre ljudkomfort då kvarteret ligger intill tungt trafikerade vägar. De nya fönstren är försedda med Kipp Dreh-beslag för enkel vädring, vilket därigenom ersatte vädringsluckorna i de gamla fönstren.Category: Bostadsrättsföreningar

Datum: 2015

Kund: HSB Skellefteå

Plats: Kvarteret Aldebaran, Skellefteå