Fasadåtgärd och asbestsanering

Kv Stipendiet, Ålidhem, Umeå

Fasadåtgärd Kv. Stipendiet, Umeå

I kvarteret Stipendiet i Umeå har vi tidigare utfört ett fönsterbyte. Det upptäcktes i samband med detta röta i fasaden, och FSN fick då i uppdrag att även utföra fasadåtgärd. Fasaden är av plåt, och även reglar och isolering byts ut. Projektet innehåller även asbestsanering. Beräknas klart under sommaren 2016.Category: Privata fastighetsbolag

Datum: Vår/sommar 2016

Kund: Diös Fastigheter

Plats: Kv. Stipendiet, Ålidhem centrum, Umeå