Fönsterbyte på Berga Örlogsskolor

Berga, Stockholm

Fönsterbyte på Berga Örlogsskolor

FSN vann LOU-upphandlingen av ett fönsterbyte omfattande 130 enheter på Berga Örlogsskolor. FSN har säkerhetsklassad personal som utför projektet. Detaljerna kring projektet är i övrigt sekretessbelagda.Category: Offentliga fastighetsbolag

Datum: Våren 2016

Kund: Fortifikationsverket

Plats: Berga