Fönsterbyte på Industrivägen

Umeå

Industrivägen, Umeå

Lumaf Fastigheter är ett privat fastighetsbolag med många industrifastigheter i Umeå. FSN fick i uppdrag att som underhållsåtgärd byta ut fönstren i deras fastighet på Industrivägen 10. I fastigheten ligger en verksamhet med både produktion och kontor. För att minska solinstrålningen valdes ett fönster med solskyddsfilm i glaset, och de nya fönstren är av Trä/Aluminium-typ.Category: Privata fastighetsbolag

Datum: 2015

Kund: Lumaf Fastigheter

Plats: Industrivägen, Umeå