Byte till ljudfönster på Klintvägen

Umeå

Klintvägen, Umeå

Det allmännyttiga bostadsföretaget Bostadens fastighet på Klintvägen i Umeå ligger intill en högtrafikerad väg. Dessutom ligger inflygningsrutt till Universitetssjukhusets helikopterplatta över huset.

Speciellt helikopterbuller är väldigt genomträngande, och Bostaden beställde därför en bulleråtgärd av FSN. Vi har lång erfarenhet av bullerinsatser och bytte till ljudfönster med höga ljudprestanda.Category: Allmännyttiga bostadsföretag

Datum: 2014

Kund: Bostaden

Plats: Klintvägen, Umeå