Fönster utifrån era unika behov

Vi är leverantörsoberoende. När vi vet vad ni behöver väljer vi leverantör.

Fasadåtgärd Kv. Stipendiet, Umeå

Fasadåtgärd Kv. Stipendiet, Umeå

I kvarteret Stipendiet i Umeå har vi tidigare utfört ett fönsterbyte. Det upptäcktes i samband med detta röta i fasaden, och FSN fick då i uppdrag att även utföra fasadåtgärd.

Fasaden är av plåt, och även reglar och isolering byts ut. Projektet innehåller även asbestsanering. Beräknas klart under sommaren 2016. #privata-fastighetsbolag #privata

Kundtyp:
Privata fastighetsbolag

Period:
Vår/sommar 2016

Beställare:
Diös Fastigheter