Fönsterbyte i kvartetet Vetet

Sundsvall

Fönsterbyte i Kvarteret Vetet, Sundsvall

Ett stort fönsterbyte omfattande ett 1000-tal enheter. Fönsterbytet var en ren underhållsåtgärd, och till toalettfönstren valdes Kipp-Dreh beslag för enkel och smidig vädring.Category: Allmännyttiga bostadsföretag

Datum: 2013

Kund: Mitthem

Plats: Kvarteret Vetet, Sundsvall