Ljudåtgärd i kvarteret Alvaret

Sundsvall

Kvarteret Alvaret, Sundsvall

I samband med omdragningen av E4 för den nya bron över Sundsvallsbukten fick vi i uppdrag av Trafikverket att genomföra en bulleråtgärd i kvarteret Alvaret.

Åtgärden omfattade byte till fönster som klarar höga ljudkrav i de två väderstreck som vetter mot E4. Fastighetsägare är Mitthem.Category: Offentliga projekt

Datum: 2014

Kund: Trafikverket

Plats: Kvarteret Alvaret, Sundsvall