Fönster utifrån era unika behov

Vi är leverantörsoberoende. När vi vet vad ni behöver väljer vi leverantör.

God ekonomi – bra affär för alla!

God ekonomi – bra affär för alla!

Lite kort om varför du ska lägga lite tid på att kolla upp ekonomin hos den entreprenör du väljer att anlita.

En ekonomiskt stark entreprenör innebär en trygghet för dig som kund. Det finns skräckexempel där en enda felaktig beställning av fönster har försatt entreprenören i konkurs och kunden i en väldigt jobbig situation. Människor gör misstag, så är det. Vi gör förstås allt för att minimera riskerna för misstag men det är många iblandade i kedjan från beställning till montering i ett fönsterprojekt och dessutom många saker som kan vara svåra att förutse.

Alla fönsterprojekt är unika. Oavsett om det gäller ett fönsterbyte eller en renovering så är det många faktorer att ta hänsyn till. Det kräver både boll- och ordningssinne i produktion, administration och inte minst i ekonomin.

I vår organisation ställer vi höga krav på allt från leverantörer till våra egna projektledare och som högste ansvarig för den kontrollen är vår ekonomichef, Richard Möller.

Richard har också en viktig uppgift som Project Controller hos oss. Han håller koll på siffrorna i de enskilda projekten men fungerar också som ett stöd för våra projektledare ute i landet. Det jobb som våra anställda lägger ner på dokumentation och ekonomisk kontroll på varje projekt är ett sätt för dig som kund att kunna känna trygghet. Ett annat är de ekonomiska värderingar som görs på företag i Sverige.

Vi är av den anledningen väldigt stolta över att vara AAA-värderade av Soliditet
Soliditets kreditvärderingssystem är en mycket känd och tillförlitlig expertmodell som hjälper ditt företag eller förening att undvika kreditförluster och bygger på unik erfarenhet av kreditgivning. Hela 90 procent av konkurserna fångas upp på tidigt stadium, vilket förhindrar onödiga kreditförluster. Systemet ger löpande uppdatering av ratingstatistik som bekräftar träffsäkerheten över lång tid, och har visat sig fungera under såväl låg- som högkonjunktur.

Vår uppmaning till dig är därför enkel: Ta reda på så mycket du kan om entreprenören du tänker anlita! Kolla upp hur organisationen ser ut och använd dig av Soliditets kreditupplysning när ditt projekt ska upphandlas. På så sätt kan du enklare avgöra vilka eller vilken entreprenör som kan klara av att rätta till sina ev. misstag utan att det drabbar dig som kund!