Fönster utifrån era unika behov

Vi är leverantörsoberoende. När vi vet vad ni behöver väljer vi leverantör.

FSN UTFÖR FÖNSTERBYTE ÅT STÅNGÅSTADEN I LINKÖPING

FSN UTFÖR FÖNSTERBYTE ÅT STÅNGÅSTADEN I LINKÖPING

FSN utför fönsterbyten åt såväl privata som offentligt ägda fastighetsbolag, inklusive allmännyttan runt om i hela Sverige. Ett av de senaste i raden av allmännyttiga bostadsföretag att teckna avtal om fönsterbyte med FSN är SABO-anslutna Stångåstaden i Linköping.

I allmännyttan finns många såväl nya som gamla fastigheter. En stor mängd av dem är uppförda under miljonprogramåren mellan 1965-1975. Många av dessa hus är idag i stort behov av fasadåtgärder och fönsterbyte.

– Åt Stångåstaden har vi fått i uppdrag att byta fönster på Barfotegatan i Linköping. Förutom fönster handlar det där om vissa fasadåtgärder, berättar Jan Erik Ståhlberg, entreprenadsäljare på FSN.

I det aktuella projektet handlar det om fönster av trä/aluminium men FSN arbetar med alla förekommande typer av fönster, inklusive PVC-fönster (Kompositfönster) när detta är det bästa alternativet.

– Avtalet med Stångåstaden som har 18 500 lägenheter i sitt bestånd är ytterligare ett steg i vår satsning på regionen söder om Mälardalen. Andra orter där vi arbetar är exempelvis Örebro, Norrköping och Eskilstuna.

Säljarbetet i regionen utgår från FSN:s sälj- och projektkontor i Oxelösund. #nyheter