Fönster utifrån era unika behov

Vi är leverantörsoberoende. När vi vet vad ni behöver väljer vi leverantör.

FSN tecknar nytt ramavtal med HBV

FSN tecknar nytt ramavtal med HBV

HBV är Sveriges allmännyttiga bostadsbolags gemensamma inköpscentral. HBV:s syfte är att genom samordnade upphandlingar främja medlemsbolagens ekonomiska intressen. Fönsterspecialisten Norrland har nu tecknat ett nytt ramavtal för fönsterentreprenader med HBV.

HBV upphandlar och tecknar ramavtal med leverantörer av produkter och tjänster inom byggnation, renovering och förvaltning av fastigheter. FSN har sedan tidigare haft ett ramavtal med HBV och har nu tecknat ett nytt avtal för perioden fram till 2018-02-28.

– Vi är förstås mycket glada att genom det nya avtalet fortsatt kunna erbjuda landets allmännyttiga bostadsföretag våra tjänster. I och med att vi är leverantörsobereoende kan vi alltid erbjuda den bästa fönsterlösningen för varje enskilt projekt, säger FSN:s vd Ulf Rosenius i en kommentar.

Fönsterspecialisten Norrland med huvudkontor i Skellefteå har projektledningskontor på flera platser runt om i landet och utför fönsterentreprenader i  hela Sverige. Företaget är också kvalitets- och miljöcertifierat enligt byggbranschens eget certifieringssystem BF9K.

– Att förutom rätt produkter också erbjuda våra kunder ett strukturerat arbetssätt med fokus på kvalitet, miljö och arbetsmiljö är vi övertygade om är viktigt för alla, inte minst för våra kunder inom allmännyttan, avslutar Ulf Rosenius.