Fönster utifrån era unika behov

Vi är leverantörsoberoende. När vi vet vad ni behöver väljer vi leverantör.

FSN Oxelösund genomför omfattande bulleråtgärd åt Trafikverket

FSN Oxelösund genomför omfattande bulleråtgärd åt Trafikverket

FSN är specialister på fönsterbyte i stort, och ett av våra specialområden är att utföra bullerdämpande insatser. Vi har nu fått i uppdrag av Trafikverket att utföra en omfattande bulleråtgärd i ett 80-tal fastigheter.

 

Fönsterspecialisten Norrland, FSN, har mångårig erfarenhet av att utföra bulleråtgärder åt Trafikverket. Bara under de senaste tre åren har FSN bulleråtgärdat ca 3500 bostäder i hela Sverige. Det nya projektet omfattar ett 80-tal fastigheter mellan Kilafors och Marmaverken.

– Bakgrunden är att Trafikverket genomför en rustning av länsbanan för att öka kapaciteten på den och avlasta Ostkustbanan. I samband med detta kommer fastigheter längs sträckan som därmed kan drabbas av ökat buller få bullerfönster insatta som bulleråtgärd, berättar Ulf Rosenius, vd på Fönsterspecialisten.

Arbetet med att projektera fastigheterna inleds under denna vecka, och bulleråtgärden som omfattar både fönsterbyte och byte av glas i befintliga fönster kommer att utföras under 2017.

Projektledare för fönsterbytet är Patric Johansson på FSN i Oxelösund.

– Vi är mycket glada för att återigen få ett uppdrag av trafikverket och ser fram emot att få sätta igång med arbetet, säger han i en kommentar.

FSN har ramavtal med trafikverket beträffande bulleråtgärder, och sedan tidigare har FSN bland annat utfört omfattande bulleråtgärder i samband med byggandet av Förbifart Stockholm, Mälarbanan och järnvägsutbyggnader i Skåne.