Fönster utifrån era unika behov

Vi är leverantörsoberoende. När vi vet vad ni behöver väljer vi leverantör.

FSN köper Nordfönster

FSN köper Nordfönster

Fönsterspecialisten Norrland AB, FSN, med säte i Skellefteå har tecknat avtal om köp av Nordfönster AB med säte i Örnsköldsvik. – Tillsammans blir vi starkare, med fler tjänster och produkter samtidigt som vi kommer ännu närmare våra kunder, säger FSN:s tillträdande vd Christer Bergström.

Fönsterspecialisten Norrland arbetar med fönsterentreprenader till bostadsrättsföreningar, privata fastighetsbolag, allmännytta och till stora infrastrukturprojekt. De senaste åren har företaget haft ett starkt fokus på kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor, nu kommer kraft att läggas på marknadsfrågorna.

– Vi har en uttalad tillväxtstrategi i företaget, och tidigare har tillväxten kommit enbart genom egen växtkraft. Men vid årsskiftet tog vi i styrelsen beslut om att även kunna växa genom förvärv, berättar Tommy Nygren som äger företaget.

Att just Nordfönster blev föremål för FSN:s intresse har flera orsaker.

– Det är ett duktigt företag, med duktiga medarbetare som jobbar på ett liknande sätt som vi. Som företag har FSN och Nordfönster kommit olika långt inom olika områden, och därför kompletterar företagen varandra på ett utomordentligt sätt, säger Tommy Nygren.

Fönsterspecialisten Norrland har till exempel ett certifierat verksamhetssystem enligt BF9K och en effektiv modell för ekonomisk styrning. Nordfönster har å sin sida kommit längre inom vissa marknadssegment än FSN och har dessutom flera nischprodukter och tjänster som FSN saknat. Till exempel har Nordfönster jobbat länge med både dörrar och PVC-fönster.

– Sammantaget ger det här stora fördelar ur ett kundperspektiv. Vi blir en mer komplett leverantör, ökar vår marknadsnärvaro och blir helt enkelt en ännu starkare partner.

Vid årsskiftet tillträder Christer Bergström som ny vd i FSN.

– Bägge företagen har starka sidor. Våra kunder kommer definitivt att märka av det här. Vi kommer att öka vår närvaro på marknaden och nå nya geografiska områden, vi kommer att kunna erbjuda nya produkter och tjänster. Dessutom finns det ett signalvärde både gentemot kunder och medarbetare att företaget har en ägare som är beredd att reinvestera i företagets utveckling.

De båda företagen kommer att slås samman under det kommande året.

– Det är viktigt att poängtera att det här inte är ett stort företag som slukar ett litet. Det är två välskötta företag som båda för med sig bra saker till fusionen. Det nya företaget kommer att bli ännu starkare.  Och även om en fusion innebär samordningsvinster så handlar det inte om att minska på personalen, utan detta görs som ett led i företagets tillväxtarbete och kommer förmodligen att leda till att vi tvärtom behöver ännu fler medarbetare, säger Christer Bergström.

Även Nordfönsters grundare och ägare, Daniel och Veronica Näslund, är positivt inställda till fusionen.

– Nordfönster har vuxit kraftigt och inneburit ökad arbetsbelastning för oss. Till slut fick vi välja, antingen ta in en extern ledare eller hitta ett samgående med någon annan part. Där föll mitt val på FSN som både är ett kompetent bolag och som dessutom vill bygga vidare på det som vi har byggt upp, säger Nordfönsters vd Daniel Näslund.

– Det känns väldigt bra att sälja till ett företag som vill ta vid där vi slutar och som också ger ett stabilt ägande och tryggade arbetstillfällen för våra medarbetare.

 

 

Fakta

Fönsterspecialisten Norrland AB grundad 1997 och omsätter drygt 100 MSEK. Företaget är etablerat med kontor i Skellefteå, Umeå, Oxelösund och Sollentuna.

Nordfönster blev aktiebolag 2006 och omsätter ca 25 MSEK. Företaget arbetade inledningsvis enbart med privatkunder, med arbetar numera med samma kundsegment som FSN. Företaget har kontor i Örnsköldsvik och Umeå.