Fönster utifrån era unika behov

Vi är leverantörsoberoende. När vi vet vad ni behöver väljer vi leverantör.

FSN KÖPER NORDFÖNSTER

FSN KÖPER NORDFÖNSTER

Fönsterspecialisten Norrland AB, FSN, med säte i Skellefteå har tecknat avtal om köp av Nordfönster AB med säte i Örnsköldsvik. – Tillsammans blir vi starkare, med fler tjänster och produkter samtidigt som vi kommer ännu närmare våra kunder, säger FSN:s tillträdande vd Christer Bergström.

– Vi har en uttalad tillväxtstrategi i företaget, och tidigare har tillväxten kommit enbart genom egen växtkraft. Men vid årsskiftet tog vi i styrelsen beslut om att även kunna växa genom förvärv, berättar Tommy Nygren som äger företaget.

Att just Nordfönster blev föremål för FSN:s intresse har flera orsaker.

– Det är ett duktigt företag, med duktiga medarbetare som jobbar på ett liknande sätt som vi. Som företag har FSN och Nordfönster kommit olika långt inom olika områden, och därför kompletterar företagen varandra på ett utomordentligt sätt, säger Tommy Nygren.

Fönsterspecialisten Norrland har till exempel ett certifierat verksamhetssystem enligt BF9K och en effektiv modell för ekonomisk styrning. Nordfönster har å sin sida kommit längre inom vissa marknadssegment än FSN och har dessutom flera nischprodukter och tjänster som FSN saknat. Till exempel har Nordfönster jobbat länge med både dörrar och PVC-fönster.

– Sammantaget ger det här stora fördelar ur ett kundperspektiv. Vi blir en mer komplett leverantör, ökar vår marknadsnärvaro och blir helt enkelt en ännu starkare partner.

Vid årsskiftet tillträder Christer Bergström som ny vd i FSN. #nyheter

Företag:
Nordfönster

Grundad:
Blev aktiebolag 2006

Omsättning:
ca 25 MSEK

Kontor i:
Örnsköldsvik och Umeå