Fönster utifrån era unika behov

Vi är leverantörsoberoende. När vi vet vad ni behöver väljer vi leverantör.

FÖNSTERBYTE SPARAR ENERGI ÅT ÖREBROBOSTÄDER

FÖNSTERBYTE SPARAR ENERGI ÅT ÖREBROBOSTÄDER

FSN Nordfönster, fick under hösten i uppdrag av Örebrobostäder att utföra ett energibesparingsprojekt på Studentgatan i Örebro.

– Vi har precis avslutat projektet, som innebar ett byte av glaset i innerbågen från enkelglas till isolerglas. Fönstren går därför från att vara 1+1-glas till 2+1-glas, berättar Jan Erik Ståhlberg, entreprenadsäljare på FSN.

Även nya tätningslister har monterats, och fönstrens funktion setts över.

– Förutom att fönstren nu är tätare och mer energieffektiva så kommer de boende säkert också att uppskatta att de nu får en ännu tystare inomhusmiljö.

Detta projekt ligger i linje med FSN:s strategi att växa och erbjuda fönsterbyte även på orter runt Mälardalen, som Norrköping, Linköping, Örebro, Västerås m.fl. #nyheter