Vindelnbostäder

Vindeln

Vindelnbostäder

Vindelnbostäder hade tre fastigheter där fönstren behövde bytas. Valet föll på Kopplade fönster med Kipp Dreh-beslag för bra vädringsfunktion.Category: Offentliga fastighetsbolag

Datum: 2015

Kund: Vindelnbostäder

Plats: Vindeln