Fönsterbyte på Färjevägen

Sundsvall

Fönsterbyte på Färjevägen, Sundsvall

Fastigheterna på Färjevägen som ägs av Mitthem behövde en insats. FSN fick i uppdrag att genomföra fönsterbytet. Fönstervalet föll på sidohängda fönster av 1-lufts-typ med mittpost för att efterlikna de ursprungliga fönstrens utseende.Category: Allmännyttiga bostadsföretag

Datum: 2015

Kund: Mitthem

Plats: Färjevägen, Sundsvall