Fönsterbyte och fasadåtgärd

BRF Aspgärdan, Umeå

BRF Aspgärdan, Umeå

FSN fick i uppdrag av BRF Aspgärdan att utföra ett byte av fönster och fönsterdörrar omfattande 168 enheter. I projektet ingår även asbestsanering, då gamla eternitplattor utgjort en del av de balkongpartier som byts ut. Plattorna ersätts av det nya fasadmaterialet Cembrit, och samtidigt utförs även tilläggsisolering.Category: Bostadsrättsföreningar

Datum: Vår / sommar 2016

Kund: BRF Aspgärdan

Plats: BRF Aspgärdan, Umeå