Fönster utifrån era unika behov

Vi är leverantörsoberoende. När vi vet vad ni behöver väljer vi leverantör.

Fönsterbyte ljudåtgärd kvarteret Alvaret, Sundsvall

Fönsterbyte ljudåtgärd kvarteret Alvaret, Sundsvall

Sundsvall
I samband med omdragningen av E4 för den nya bron över Sundsvallsbukten fick vi i uppdrag av Trafikverket att genomföra en bulleråtgärd i kvarteret Alvaret.

Åtgärden omfattade byte till fönster som klarar höga ljudkrav i de två väderstreck som vetter mot E4. Fastighetsägare är Mitthem. #offentliga-fastighetsbolag #offentliga #fönsterbyte

Kundtyp:
Offentliga projekt

Period:
2014

Beställare:
Trafikverket

Plats:
Kvarteret Alvaret, Sundsvall