Fönster utifrån era unika behov

Vi är leverantörsoberoende. När vi vet vad ni behöver väljer vi leverantör.

Fönsterbyte i Kvarteret Vetet, Sundsvall

Fönsterbyte i Kvarteret Vetet, Sundsvall

FSN fick i uppdrag av Mitthem att byta fönster i kvarteret Vetet, Sundsvall.

Ett stort fönsterbyte omfattande ett 1000-tal enheter. Fönsterbytet var en ren underhållsåtgärd, och till toalettfönstren valdes Kipp-Dreh beslag för enkel och smidig vädring. #Allmännyttiga-bostadsföretag #Allmännyttiga #mitthem #fönsterbyte #sundsvall #2013

Kundtyp:
Allmännyttiga bostadsföretag

Period:
2013

Beställare:
Mitthem

Plats:
Kvarteret Vetet, Sundsvall