BF9K-certifierat fönsterbyte

Kvalitetsarbete med spets

Verksamhetssystem certifierat enligt BF9K

BF9K är ett lednings- och produkt­certifierings­system som ställer krav på kvalitets-, miljö- och arbetsmiljö. Det fungerar på samma sätt som en ISO-certifiering, men systemet är direkt anpassat för företag i byggbranschen.

En bärande del i systemet är att det finns krav på kontroller i projektet som överensstämmer med gällande samhällskrav i PBL, BBR, BKR, miljöbalken och arbetsmiljölagen.
Syftet med systemet är att dokumentera för beställaren hur företaget uppfyller de krav som ställs beträffande kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Detta innehåller BF9K

– Certifieringsregler

– Krav på egenkontroll i projekten

– Krav på utbildning

– Krav på rutiner i projekten

– Krav på administrativa rutiner.

Besök BF9K:s webbplats